สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เลขที่ ๑๗๕/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
  • วิสัยทัศน์

    “ สาธารณูปโภคครบครัน คุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์วัฒนธรรม พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประชาชนมีส่วนร่วม รวมกันเป็นหนึ่ง ” / คำคขวัญประจำจังหวัด : เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

ข่าวสารชาวทต.หนองเสม็ด

กิจกรรมชาวทต.หนองเสม็ด

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

วิดีทัศน์แนะนำเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
23 มกราคม 2567

พี่น้อง ทต.หนองเสม็ด เราดูแล

7
หมู่
8,216
ประชากร
23
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)