คำคขวัญประจำจังหวัด :  เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English ช่องทางการติดต่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ชำระภาษี @207welay เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำนักงาน 039-512-111
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด
เบอร์โทรศัพท์ 065-961-6688
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 
“ สาธารณูปโภคครบครัน คุณภาพชีวิตที่ดี
รักษ์วัฒนธรรม พิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ประชาชนมีส่วนร่วม รวมกันเป็นหนึ่ง ”
www.nongsamet.go.th
เมนูหลัก
   
 
ปลัดเทศบาล
ตำบลหนองเสม็ด
-ว่าง-
ปลัดเทศบาล
     
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสาธารณสุขฯ
  งานตรวจสอบภายใน
 
 
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
Line ทต.หนองเสม็ด
 
 
  สรุปผลการจัดซื้อ (สขร.1)
หัวข้อ วันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 64) 4 ต.ค. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 56) 5 ก.ย. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 56) 3 ส.ค. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 62) 31 พ.ค. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 56) 30 เม.ย. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 88) 31 มี.ค. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 114) 28 ก.พ. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 91) 31 ม.ค. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 95) 31 ธ.ค. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 85) 30 พ.ย. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 99) 29 ต.ค. 2564
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
เลขที่ ๑๗๕/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๓๙-๕๑๒๑๑๑ โทรสาร : ๐๓๙-๕๑๒๐๐๐
E-mail Address : saraban@nongsamet.go.th
    Copyright © 2016. www.nongsamet.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs