คำคขวัญประจำจังหวัด :  เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English ช่องทางการติดต่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ชำระภาษี @207welay เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำนักงาน 039-512-111
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด
เบอร์โทรศัพท์ 065-961-6688
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 
“ สาธารณูปโภคครบครัน คุณภาพชีวิตที่ดี
รักษ์วัฒนธรรม พิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ประชาชนมีส่วนร่วม รวมกันเป็นหนึ่ง ”
www.nongsamet.go.th
เมนูหลัก
   
 
ปลัดเทศบาล
ตำบลหนองเสม็ด
-ว่าง-
ปลัดเทศบาล
     
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสาธารณสุขฯ
  งานตรวจสอบภายใน
 
 
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
Line ทต.หนองเสม็ด
 
 
  ข่าวรับสมัครงาน
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลืิอกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 69) 6 ก.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการประเมินสมรรถะ ภาคเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 57) 27 มิ.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะ เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 253) 19 มิ.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 4989) 23 พ.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ดู : 91) 17 มี.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 252) 13 ก.พ. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 194) 3 ก.พ. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 384) 12 ม.ค. 2566
กำหนดเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 3) (ดู : 86) 27 ต.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 245) 26 ก.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 138) 15 ก.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 155) 13 ก.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 390) 18 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (ดู : 183) 23 มิ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ ประจำปีงบปีประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 328) 16 มิ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 305) 7 มิ.ย. 2565
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 405) 12 พ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 82) 19 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 406) 19 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบฯ (ดู : 264) 15 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 283) 12 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และระเบียบการแต่งกายเพื่อการสอบคัดเลือกฯ (ดู : 180) 8 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก (ดู : 179) 8 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาดาร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ดู : 192) 8 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 87) 21 มิ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 264) 21 มิ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ดู : 277) 28 พ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ (ดู : 262) 29 เม.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 491) 4 ส.ค. 2563
ผนวก ก. และ ผนวก ข. แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 (ดู : 417) 24 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน และระเบียบวิธีปฏิบัติในการสอบแข่งขัน (ดู : 516) 17 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 716) 15 มิ.ย. 2563
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
เลขที่ ๑๗๕/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๓๙-๕๑๒๑๑๑ โทรสาร : ๐๓๙-๕๑๒๐๐๐
E-mail Address : saraban@nongsamet.go.th
    Copyright © 2016. www.nongsamet.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs